| Αρχική
| Νέα
| Σύνδεσμοι
| Δομή Site
|
Αρχική Σελίδα
ΟΑΕΔ:Πρόγραμμα "ασπίδα" για 80.000 θέσεις στον τουρισμό

ΟΑΕΔ: ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Δύο επιδοτούμενα προγράμματα για τη διατήρηση 80.000 θέσεων εργασίας στον τουριστικό τομέα θέτει σε ισχύ ο ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, τα δύο προγράμματα αφορούν τα εξής:

1. Διατήρηση 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας. Το ποσό της επιχορήγησης αντιστοιχεί στο 40% επί των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών και η διάρκεια του προγράμματος φτάνει τους 12 μήνες. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από τις 23 Ιουλίου ως τις 14 Σεπτεμβρίου. Αναγκαία προϋπόθεση είναι οι επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας που εντάσσονται στο πρόγραμμα να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, δηλαδή για 12 μήνες. Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται σε 18.620.000 ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Δικαιούχοι είναι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας που διαθέτουν άδεια λειτουργίας από τον οικείο φορέα. Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν οι εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ σε ισχύ. Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν προχωρήσει σε καταγγελία σύμβασης εργασίας από 1.1.2010 ως 30.4. 2010 ή σε περίπτωση που έχουν προβεί σε απολύσεις να έχουν αντικαταστήσει το 20% του απολυθέντος προσωπικού εντός 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

2. Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας. Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει σήμερα, ενώ η δαπάνη αγγίζει τα 70 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα δεν επιχορηγεί τις ασφαλιστικές εισφορές για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουνίου ως και 30 Σεπτεμβρίου 2010, καθώς στοχεύει στη διατήρηση της απασχόλησης με διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

Η επιχορήγηση για κάθε υπάλληλο υπολογίζεται στο 100% επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για κάθε μήνα (για συνολικό διάστημα ως δύο μήνες). Το ποσό της επιχορήγησης είναι ίσο με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και αυτών που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ φορέων και κλάδων κοινωνικής ασφάλισης καθώς και του ειδικού λογαριασμού ξενοδοχοϋπαλλήλων. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγουμένων από τις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του 30πλάσιου του κατώτατου βασικού ημερομισθίου, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.


Το συνολικό ποσό της επιδότησης θα ανέρχεται στο ποσό των 88.620.000€.


Πηγή:www.tovima.gr

©2008 BMS A.E.
Login στο Hypertrak  
Enabled by: DATA CONCEPT A.E.