| Αρχική
| Νέα
| Σύνδεσμοι
| Δομή Site
|
Αρχική Σελίδα
//Αρχική
> Πελάτες 
> Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
> IST 
   
 
  • ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

    Ανάδοχος του έργου FloCI-EE (στα πλαίσια του προγράμματος GROWTH – Flexible Low-Cost Internet – Extended Enterprise), που αφορά το σχεδιασμό ενός πλαισίου για τη διασύνδεση νέων, προτυποποιημένων interfaces εξειδικευμένων εφαρμογών (Logistics, MRP, Production Scheduling, CAD, Document Management, Sales Management), που αφορούν τις δραστηριότητες ενός δικτύου συνεργαζομένων εταιρειών. Η διασύνδεση αυτή υλοποιείται χρησιμοποιώντας την τεχνολογία του internet.

    Ανάδοχος του έργου CIMPLAN (Exploratory Award), στα πλαίσια του προγράμματος IST, που αφορά την ανάπτυξη λογισμικού για Simultaneous Planning For Order Promising.
 
©2008 BMS A.E.
Login στο Hypertrak  
Enabled by: DATA CONCEPT A.E.