| Αρχική
| Νέα
| Σύνδεσμοι
| Δομή Site
|
Αρχική Σελίδα
Αναπτυξιακός Νόμος
Αναπτυξακός 4399/2016
Περιλήψεις Ν.3908./2011
ΦΕΚ - Επενδυτικού Νόμου Ν.3908/2011
Υπουργικες Αποφάσεις Ν.3908/2011
-   Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για στρατηγικές & ιδιωτικές επενδύσεις»
-   ΑΠΟΦΑΣΗ_Έναρξη-Λειτουργίας-Επιχειρησιακής-Μονάδας-Ανάπτυξης-ΥΠΟΙΑΝ-Θεσσαλονίκη
-   ΑΠΟΦΑΣΗ_Καθορισμού-Επιχειρηματικών-Δραστηριοτήτων-για-Κατηγορίες-Τεχνολ. Ανάπτυξης& Περιφ.Συνοχής
-   ΑΠΟΦΑΣΗ_Προϋποθέσεις-Περιορισμοί-Εξειδίκευση-Ενισχυόμενων-Δαπανών
-   ΑΠΟΦΑΣΗ-Καθορισμού-Δικαιολογητικών-Τεχνοοικονομικών-Στοιχείων-Συνοδευτικών-Αίτησης-Υπαγωγής-Επενδυτικού Σχεδίου
-   KYA_Καθορισμός-Ποσού-Ενισχύσεων
-   Α_ΠΔ_Διαδικασία-Αξιολόγησης-Ελέγχου-Επενδυτικών-Σχεδίων
-   Τροπολογία 6-4-2012 Βελτιώσεις Eπενδυτικού Νόμου 3908/2011
-   1η Τροποποίση ΚΥΑ Αγροτικών
-   Β_ΠΔ_Τρόπος-Υπολογισμού-Ιδίας-Συμμετοχής-Επενδυτή-και-Καταβολής-Ενίσχυσης
-   Καθορισμός-Ύψους-Καταβολής-Χρηματικού-Ποσού-για-ΥποβολήΑιτήσεων-Υπαγωγής-ΕπενδυτικώνΣχεδίων
-   KYA-31054-2007-Μεταποίησης & Εμπορίας γεωργικών προϊόντων
-   Κατανομή-Ενισχύσεων-Επενδυτικών-Σχεδίων
-   KYA-Εκσυγχρονισμού-Camping
-   ΥΑ 43965-94 Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχείων
-   ΚΥΑ 23908-91 Συνεδριακά Κέντρα
Αναπτυξιακός Νόμος - Ν.3299.2004
©2008 BMS A.E.
Login στο Hypertrak  
Enabled by: DATA CONCEPT A.E.